Voorbeeldbrief verzoek inkomensmiddeling


Aan: Belastingdienst

( adres vindt u hier )Van: UW NAAM

ADRES

BSNBetreft: Middeling inkomen VAN - TOTPlaats PLAATS, datum DATUM

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze wil ik, NAAM, woonachtig te PLAATS, sofinummer BSN, u verzoeken om inkomensmiddeling over de jaren START - EIND.De berekening van de teruggaaf is bijgevoegd.

Indien u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebt, dan verneem ik die graag.

Met vriendelijke groet,NAAM